Du học Nhật Bản

Đại Học Chikushi Jogakuen Nhật Bản – Trường Nữ Sinh Hơn 115 Năm Đào Tạo Tại Fukuoka

Trường đại học Chikushi Jogakuen Nhật Bản hoạt động từ năm 1907, là trường nữ sinh hàng đầu tại Fukuoka. Tìm hiểu ngay về Chikushi Jogakuen University!

Xem thêm

Đại Học Shikoku Gakuin Nhật Bản – Trường Cơ Đốc Giáo Nổi Bật Tại Kagawa

Trường đại học Shikoku Gakuin Nhật Bản thành lập năm 1949, là ngôi trường Thiên Chúa giáo lâu đời tại Kagawa. Tìm hiểu ngay về Shikoku Gakuin University!

Xem thêm

Đại Học Jobu Nhật Bản – Ngôi Trường Lâu Đời Tại Gunma

Trường đại học Jobu Nhật Bản thành lập vào năm 1968, là ngôi trường lâu đời tại tỉnh Gunma, nổi bật với lĩnh vực kinh doanh. Tìm hiểu thêm Jobu University!

Xem thêm

Đại Học Nghệ Thuật Bunsei Nhật Bản – Ngôi Trường Nghệ Thuật Nổi Bật Tại Tochigi

Trường đại học Nghệ thuật Bunsei Nhật Bản thành lập vào năm 1911, là trường nghệ thuật hàng đầu tại tỉnh Tochigi. Tìm hiểu ngay về Bunsei University of Art!

Xem thêm

Đại Học Aichi Sangyo Nhật Bản – Nơi Đào Tạo Nghệ Thuật & Thiết Kế Hàng Đầu Tại Tỉnh Aichi

Trường đại học Aichi Sangyo Nhật Bản với hơn 117 năm kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu cho các công ty lớn. Tìm hiểu thêm Aichi Sangyo University!

Xem thêm

Đại Học Takachiho Nhật Bản – Trường Thương Mại Nổi Tiếng Tại Tokyo

Trường đại học Takachiho Nhật Bản thành lập vào đầu thế kỉ 20, nổi bật với ngành thương mại và quản trị kinh doanh. Tìm hiểu thêm Takachiho University!

Xem thêm

Đại Học Âm Nhạc Elisabeth Nhật Bản – Ngôi Trường Dòng Tên Đào Tạo Âm Nhạc Hàng Đầu

Trường đại học Âm nhạc Elisabeth Nhật Bản là đại học Dòng Tên lâu đời tại Hiroshima, với kinh nghiệm đào tạo âm nhạc hơn 74 năm. Tìm hiểu thêm Elisabeth University of Music!

Xem thêm

Đại Học Seirei Christopher Nhật Bản – Ngôi Trường Hơn 90 Năm Kinh Nghiệm Đào Tạo Điều Dưỡng Tại Shizuoka

Trường đại học Seirei Christopher Nhật Bản đào tạo điều dưỡng hơn 90 năm, với 100% tỷ lệ sinh viên có việc làm. Tìm hiểu ngay về Seirei Christopher University!

Xem thêm

Đại Học Hakodate Nhật Bản – Trường Thương Mại Hơn 84 Năm Đào Tạo Tại Hokkaido

Trường đại học Hakodate Nhật Bản nổi bật với ngành thương mại và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên đến 97,2%. Tìm hiểu ngay về Hakodate University!

Xem thêm

Đại Học Shijonawate Gakuen Nhật Bản – Trường Điều Dưỡng Nổi Tiếng Tại Osaka

Trường đại học Shijonawate Gakuen Nhật Bản thành lập năm 1926, chuyên đào tạo điều dưỡng và phục hồi chức năng. Tìm hiểu thêm Shijonawate Gakuen University!

Xem thêm

KẾT NỐI MAP