Du học Nhật Bản

Đại Học Yamanashi Gakuin Nhật Bản – Ngôi Trường Của Các Vận Động Viên Olympic

Trường đại học Yamanashi Gakuin Nhật Bản thành lập vào năm 1946, đào tạo thành công hơn 70 vận động viên Olympic. Tìm hiểu ngay Yamanashi Gakuin University!

Xem thêm

Đại Học Công Nghệ Fukui Nhật Bản – Trường Kỹ Thuật Công Nghệ Hàng Đầu Tại Fukui

Trường đại học Công nghệ Fukui Nhật Bản đào tạo hàng đầu về lĩnh vực công nghệ, với hơn 71 năm hoạt động. Tìm hiểu ngay Fukui University of Technology!

Xem thêm

Đại Học Nha Khoa Kanagawa Nhật Bản – Ngôi Trường Với Hơn 111 Năm Đào Tạo Nha Khoa

Trường đại học Nha khoa Kanagawa Nhật Bản thành lập vào năm 1910, là trường nha khoa hàng đầu ở Kanagawa. Tìm hiểu ngay Kanagawa Dental University!

Xem thêm

Đại Học Hokkai Gakuen Nhật Bản – Trường Tư Thục Hàng Đầu Tại Sapporo

Trường đại học Hokkai Gakuen Nhật Bản là trường tư thục hàng đầu tại Sapporo, với hơn 136 năm đào tạo. Tìm hiểu ngay Hokkai Gakuen University!

Xem thêm

Đại Học Hiroshima Shudo Nhật Bản – Ngôi Trường 296 Năm Tuổi Tại Hiroshima

Trường đại học Hiroshima Shudo Nhật Bản thành lập vào năm 1725, là một trong những trường lâu đời nhất xứ anh đào. Tìm hiểu ngay Hiroshima Shudo University!

Xem thêm

Đại Học Thông Tin Hokkaido Nhật Bản – Trường Đào Tạo Thông Tin Học Hàng Đầu Tại Hokkaido

Trường đại học Thông tin Hokkaido Nhật Bản thành lập vào năm 1968, đào tạo các ngành thông tin và tin học. Tìm hiểu ngay về Hokkaido Information University!

Xem thêm

Đại Học Tokyo Kasei Nhật Bản – Ngôi Trường Nữ Sinh Với Hơn 140 Năm Kinh Nghiệm Tại Tokyo

Trường đại học Tokyo Kasei Nhật Bản là một trong những trường nữ sinh hàng đầu tại Tokyo, với hơn 140 năm đào tạo. Tìm hiểu ngay Tokyo Kasei University!

Xem thêm

Đại Học Aichi Shukutoku Nhật Bản – Ngôi Trường Hơn 116 Năm Đào Tạo Tại Aichi

Trường đại học Aichi Shukutoku Nhật Bản hình thành vào năm 1905, thuộc Top 261 trường hàng đầu tại xứ anh đào. Tìm hiểu ngay Aichi Shukutoku University!

Xem thêm

Đại Học Kansai Gaidai Nhật Bản – Trường Ngoại Ngữ Nổi Tiếng Tại Osaka

Trường đại học Kansai Gaidai Nhật Bản với hơn 76 năm đào tạo ngoại ngữ, liên kết với 395 trường quốc tế hàng đầu. Tìm hiểu ngay về Kansai Gaidai University!

Xem thêm

Đại Học Khoa Học Hokkaido Nhật Bản – Ngôi Trường Hơn 97 Năm Đào Tạo Tại Hokkaido

Trường đại học Khoa học Hokkaido Nhật Bản với hơn 97 năm phát triển, đào tạo các ngành khoa học hàng đầu. Tìm hiểu ngay về Hokkaido University of Science!

Xem thêm

KẾT NỐI MAP