Du học Nhật Bản

Đại Học Hakuoh Nhật Bản – Ngôi Trường Với Hơn 35 Năm Đào Tạo Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Hakuoh Nhật Bản với hơn 35 năm kinh nghiệm đào tạo giáo dục, là một trong những ngôi trường hàng đầu tại tỉnh Tochigi. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Hokuriku Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 200 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Hokuriku Nhật Bản thuộc Top 200 đại học tại xứ sở hoa anh đào, chuyên đào tạo về lĩnh vực Khoa học Dược ở tỉnh Ishikawa. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Kogakkan Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 201 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Đại Học Kogakkan Nhật Bản thuộc Top 201 đại học tại xứ sở hoa anh đào, là một trong hai trường tại Nhật đào tạo về lĩnh vực Shinto giáo. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Kurume Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 200 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Kurume Nhật Bản thuộc Top 200 đại học tại xứ sở hoa anh đào, đào tạo nhiều lĩnh vực nổi bật, đặc biệt là ngành y học sức khỏe. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Kitakyushu Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 88 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Kitakyushu Nhật Bản thuộc Top 88 đại học tại xứ sở hoa anh đào, với hơn 75 năm kinh nghiệm đào tạo giáo dục. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Matsuyama Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 242 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Matsuyama Nhật Bản thuộc Top 242 đại học tại xứ sở hoa anh đào, với hơn 98 năm kinh nghiệm đào tạo giáo dục. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Aichi Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 272 Tại Xứ Sở Hoa Anh Đào

Trường đại học Aichi Nhật Bản thuộc Top 272 đại học tại xứ sở hoa anh đào, với hơn 120 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên quốc tế. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Fukuoka Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 59 Tại Đất Nước Mặt Trời Mọc

Trường đại học Fukuoka Nhật Bản thuộc Top 59 đại học tại xứ sở hoa anh đào, là một trong những trường hàng đầu tại tỉnh Fukuoka. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Đại Học Aizu Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 24 Tại Đất Nước Mặt Trời Mọc

Trường đại học Aizu Nhật Bản thuộc Top 24 đại học tại xứ sở hoa anh đào, chuyên đào tạo về lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính. Xem thêm!

Xem thêm

Đại Học Konan Nhật Bản – Ngôi Trường Thuộc Top 118 Tại Đất Nước Mặt Trời Mọc

Trường đại học Konan Nhật Bản thuộc Top 118 đại học tại xứ sở hoa anh đào, đào tạo nhiều ngành học hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

KẾT NỐI MAP