Du học Singapore

Trường Truyền Thông 3dsense Singapore – Trường Đào Tạo Truyền Thông Kỹ Thuật Số Hàng Đầu

Trường Truyền thông 3dsense Singapore là ngôi trường với hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo về truyền thông, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường EHL Singapore – Ngôi Trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Hàng Đầu Tại Đảo Quốc Sư Tử

Trường EHL Singapore là chi nhánh tại Đảo quốc Sư tử của École hôtelière de Lausanne – Nơi đào tạo lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn hàng đầu thế giới. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường Y Yong Loo Lin Singapore – Ngôi Trường Y Với Lịch Sử Hơn 116 Năm Tại Đảo Quốc Sư Tử

Trường Y Yong Loo Lin Singapore thuộc Top 3 trường đào tạo ngành y học tại Đảo quốc Sư tử, với lịch sử hơn 116 năm hình thành và phát triển. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường Y Lee Kong Chian Singapore – Ngôi Trường Y Thuộc Top 3 Tại Đảo Quốc Sư Tử

Trường Y Lee Kong Chian Singapore là nơi đào tạo y thuộc Top 3 quốc gia, cung cấp các chương trình y học chất lượng cao tại Đảo quốc Sư tử…Xem chi tiết!

Xem thêm

Trường Kinh Doanh Lee Kong Chian Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Kinh Doanh Hàng Đầu

Trường Kinh doanh Lee Kong Chian Singapore là ngôi trường đào tạo các chương trình kinh doanh hàng đầu, thuộc Đại học Quản lý Singapore SMU. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường Chính Sách Công Lý Quang Diệu Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Sau Đại Học Hàng Đầu

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore là ngôi trường đào tạo chương trình sau đại học hàng đầu, thuộc Đại học Quốc gia Singapore NUS. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường Thiết Kế Và Âm Nhạc Orita Sinclair Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Chất Lượng Quốc Tế

Trường Thiết kế và Âm nhạc Orita Sinclair Singapore cung cấp nhiều chương trình chất lượng quốc tế, với sĩ số chỉ 10 sinh viên mỗi lớp. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Học Viện Quốc Tế KLC Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Lĩnh Vực Giáo Dục Hàng Đầu

Học viện Quốc tế KLC Singapore là trường đào tạo lĩnh vực giáo dục chất lượng tại Đảo quốc Sư tử, với hơn 33 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Học Viện STEi Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Nghề Uy Tín Hàng Đầu

Học Viện STEi Singapore là ngôi trường đào tạo nghề hàng đầu tại Đảo quốc Sư tử, hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm tại các tập đoàn nổi tiếng. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

Trường Quản Lý Aventis Singapore – Ngôi Trường Đào Tạo Quản Lý Hàng Đầu

Trường Quản lý Aventis Singapore đào tạo các chương trình quản lý hàng đầu tại Châu Á, liên kết hợp tác với những đại học quốc tế nổi tiếng. Tìm hiểu ngay!

Xem thêm

KẾT NỐI MAP