Du học Nhật Bản

Đại Học Jumonji Nhật Bản – Ngôi Trường Hoạt Động Hơn 99 Năm Tại Saitama

Trường đại học Jumonji Nhật Bản là trường nữ sinh hàng đầu tại Saitama, với lịch sử hoạt động hơn 99 năm. Tìm hiểu ngay về Jumonji University!

Xem thêm

Đại Học Âm Nhạc Showa Nhật Bản – Trường Âm Nhạc Top 1 Tại Kanagawa

Trường đại học Âm nhạc Showa Nhật Bản là ngôi trường với hơn 91 năm đào tạo lĩnh vực âm nhạc hàng đầu tại Kanagawa. Tìm hiểu ngay Showa University of Music!

Xem thêm

Đại Học Ngoại Ngữ Nagasaki Nhật Bản – Trường Ngoại Ngữ Chất Lượng Tại Nagasaki

Trường đại học Ngoại ngữ Nagasaki Nhật Bản đào tạo từ năm 1945, là trường ngoại ngữ hàng đầu Nagasaki. Tìm hiểu thêm Nagasaki University of Foreign Studies!

Xem thêm

Đại Học Tohoku Bunka Gakuen Nhật Bản – Trường Tư Thục Hàng Đầu Tại Miyagi

Trường đại học Tohoku Bunka Gakuen Nhật Bản đào tạo từ năm 1999, là ngôi trường tư thục nổi tiếng tại Miyagi. Tìm hiểu ngay Tohoku Bunka Gakuen University!

Xem thêm

Đại Học Hannan Nhật Bản – Ngôi Trường Tư Thục Nổi Tiếng Tại Osaka

Trường đại học Hannan Nhật Bản là ngôi trường tư thục hàng đầu tại Osaka, với 3 cơ sở đào tạo hiện đại và nổi bật. Tìm hiểu thêm Hannan University!

Xem thêm

Đại Học Okayama Shoka Nhật Bản – Trường Tư Thục Hàng Đầu Tại Okayama

Trường đại học Okayama Shoka Nhật Bản được đánh giá là trường tư thục hàng đầu tại Okayama, với hơn 56 năm đào tạo. Tìm hiểu ngay Okayama Shoka University!

Xem thêm

Đại Học Toyo Gakuen Nhật Bản – Trường Tư Thục Chất Lượng Tại Tokyo

Trường đại học Toyo Gakuen Nhật Bản hình thành từ năm 1926, là một trong những ngôi trường tư thục hàng đầu tại Tokyo. Tìm hiểu ngay Toyo Gakuen University!

Xem thêm

Đại Học Edogawa Nhật Bản – Trường Truyền Thông Hàng Đầu Tại Chiba

Trường đại học Edogawa Nhật Bản được đánh giá là trường đào tạo truyền thông hàng đầu tại Chiba, với hơn 31 năm hoạt động. Tìm hiểu ngay Edogawa University!

Xem thêm

Đại Học Iryo Sosei Nhật Bản – Trường Y Tế Chất Lượng Tại Fukushima

Trường đại học Iryo Sosei Nhật Bản hoạt động từ năm 1987, là ngôi trường đào tạo y tế hàng đầu tại Fukushima. Tìm hiểu ngay về Iryo Sosei University!

Xem thêm

Đại Học Aichi Gakusen Nhật Bản – Ngôi Trường Hơn 55 Năm Tại Aichi

Trường đại học Aichi Gakusen Nhật Bản là ngôi trường chuyên đào tạo về kinh tế gia đình, với hơn 55 năm hoạt động. Tìm hiểu ngay Aichi Gakusen University!

Xem thêm

KẾT NỐI MAP